E-books verlengen

Lezen op een e-reader

Lees je op je mobiel/tablet of op je pc/laptop, dan kun je e-books verlengen op je boekenplank. Wanneer de eerste leentermijn bijna verstreken is, verschijnt er een verlengknop. Voor de e-reader werkt het net even anders.

Verlengen op mobiel/tablet en pc/laptop

Drie dagen voordat de leentermijn afloopt, verschijnt er op je boekenplank een knop met 'Verlengen' bij een e-book. Als je hierop drukt, leen je het boek opnieuw 21 dagen. Dit telt dus als een nieuwe uitlening. Je kan elk geleend e-book één keer verlengen.

Deze verlengknop verschijnt maar één keer, drie dagen voor het aflopen van je eerste leentermijn. Na de tweede uitlening (de verlenging dus) krijg je geen verlengknop meer te zien. Wil je het e-book daarna nog een keer verlengen, dan kan dat alleen door het opnieuw te lenen.

Verlengen voor de e-reader

Lezers op de e-reader raden we aan om geen gebruik te maken van de verlengknop. Voor de e-reader werkt het beter om het boek opnieuw te lenen. Dus wanneer de leentermijn is verstreken, leen je het boek opnieuw en download je het nogmaals voor de e-reader.

Heb je het e-book voor je e-reader toch verlengd via de knop? Wacht dan tot de eerste leentermijn voorbij is. Daarna kun je het e-book opnieuw downloaden en op je e-reader zetten.