Privacy­verklaring

Privacyverklaring – 29 juni 2018

Privacyverklaring Online Bibliotheek

Versie 29 juni 2018

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij, jouw bibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek (‘KB’), omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze online en mobiele diensten voor de online Bibliotheek (www.onlinebibliotheek.nl). We hechten veel waarde aan privacy en we zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wie is de KB?

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, ontwikkelt en beheert de online Bibliotheek en digitale infrastructuur voor de gezamenlijke openbare bibliotheken. In dat verband verzorgt de KB ook een aantal overkoepelende digitale diensten voor www.onlinebibliotheek.nl. Voorbeelden zijn het lidmaatschap van de online Bibliotheek, e-books, diverse websites en mobiele apps. De KB is gevestigd in Den Haag (2595 BE) op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Ons KvK-nummer is 27377634.

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van de online Bibliotheek, via een lidmaatschap van een lokale bibliotheek of een lidmaatschap van de online Bibliotheek. Ben je lid van een lokale bibliotheek, dan geldt deze privacyverklaring in aanvulling op de eventuele privacyverklaring van je lokale bibliotheek.

3. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als je gebruik maakt van de online Bibliotheek verwerken we de volgende persoonsgegevens van jou:
Word je lid van de online Bibliotheek, dan vragen wij je een aantal gegevens in te vullen. Dat zijn: naam, geslacht, e-mailadres, de vier cijfers van je postcode en geboortejaar. Voor het gebruik van een aantal van onze diensten vragen we je om je daarnaast te registreren. In het online registratieformulier en jouw profielpagina kun je informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens zijn verplicht, het is voldoende om je naam, e-mailadres en een wachtwoord in te voeren.

Ben je lid van een lokale bibliotheek, dan verwerken we jouw lidmaatschapsgegevens. Deze gegevens bestaan onder meer uit je klantnummer, pasnummer, pincode, geboortedatum en abonnementsvorm. Heb je bij jouw bibliotheek of op een van onze websites aangegeven dat je een leesbeperking hebt, dan maakt dit ook onderdeel uit van je lidmaatschapsgegevens.
Meld je je als lid van een lokale bibliotheek aan met je pasnummer en registreer je je daarna voor een van onze diensten, dan worden jouw lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je registratie bij de online Bibliotheek.

Daarnaast verwerken we de volgende gegevens als onderdeel van onze diensten:
• Voor online producten en diensten van de KB die in verband met onlinebibliotheek.nl beschikbaar worden gesteld, zoals het lidmaatschap van de online Bibliotheek, je aanmelding voor nieuwsbrieven en je bestel- en betaalhistorie (zoals de datum van je aankoop, de gekochte producten of diensten, het aankoopbedrag en toepasselijke kortingen of acties);
• Voor e-books: jouw leenhistorie, leesposities en annotaties;
• De persoonlijke voorkeuren die je opslaat op jouw profielpagina;
• De gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt;
• Verkeersgegevens, zoals loggegevens, die we van je verzamelen bij het gebruik van onze websites of apps.

Als je gebruik maakt van de VakantieBieb-app verwerken we de volgende persoonsgegevens van jou:
• E-mailadres;
• Als je je aanmeldt voor de VakantieBieb-nieuwsbrief: je aanmelding, voor- en achternaam, geboortejaar, e-mailadres, geboortedatum, de vier cijfers van je postcode, gebruikers-ID, en of je lid bent van de lokale en/of online Bibliotheek;
• Welke boeken je hebt gedownload en de leesduur hiervan;
• De manier waarop je op de app terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail;
• Of je wel of geen lid bent van de lokale en/of online Bibliotheek;

Als je gebruik maakt van de LuisterBieb-app verwerken we de volgende persoonsgegevens van jou:
• Of je je wel of niet hebt aangemeld voor de nieuwsbrief;
• Wanneer je je registreert en je lidmaatschap bij het eerste gebruik van de app koppelt: je pasnummer, e-mailadres en wachtwoord of pincode;
• Wanneer je je registreert en niet direct je lidmaatschap koppelt: je e-mailadres en de vier cijfers van je postcode;
• De luisterboeken die je beluisterd hebt;
• Hoe lang je in de luisterboeken geluisterd hebt.

Cookies en vergelijkebare technieken
Op deze website maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring.

In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van pixels, zodat we kunnen meten of een nieuwsbrief is geopend en hoe vaak er wordt doorgeklikt naar onze website. Deze pixels gebruiken we alleen om de prestaties van de nieuwsbrief en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren.


Hoe komt KB aan jouw persoonsgegevens?

De KB kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als je gegevens invoert wanneer je je inschrijft voor een lidmaatschap van de online Bibliotheek, gebruik maakt van online producten en diensten van de KB die in verband met online Bibliotheek beschikbaar worden gesteld of wanneer je met ons communiceert. Wij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van onze service providers (zoals Google).

4. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Online Bibliotheek

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens:
• Om jouw lidmaatschap of jouw account te activeren en te onderhouden;
• Om te controleren of je voldoet aan de vereisten om gebruik te kunnen maken van onze diensten (authenticatie);
• Voor het verzorgen van onze online en mobiele diensten die in verband met de online Bibliotheek beschikbaar worden gesteld;
• Om je te ondersteunen bij het gebruik van die diensten, inlichtingen te geven of om op jouw vragen te reageren;
• Om de nieuwsbrief van de online Bibliotheek aan jou te versturen;
• Voor statistisch onderzoek en gerichte marketing (zie hierna voor meer informatie);
• Om het gebruiksgemak en de kwaliteit van de website te verbeteren (zie hierna voor meer informatie);
• Om auteursrechtschendingen tegen te gaan (zie onder nummer 5 voor meer informatie);
• Om te voldoen aan op jouw lokale bibliotheek en de KB rustende wet- en regelgeving.

VakantieBieb-app
Als je gebruik maakt van de VakantieBieb-app, verzamelen en gebruiken we jouw persoonsgegevens:
• Om je te registreren bij de VakantieBieb;
• Voor het aanbieden van digitale boeken via de VakantieBieb;
• Voor het beantwoorden van vragen die je hebt over de VakantieBieb;
• Om te begrijpen hoe gebruikers de VakantieBieb gebruiken, waardoor de app verbeterd kan worden en beter ingespeeld kan worden op de leesbehoefte van de gebruikers. Om je privacy te beschermen anonimiseren we deze informatie tot statistieken. We maken gebruik van Google Firebase om deze statistieken te verzamelen. Voor meer informatie over wat Google Firebase met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.
• Om auteursrechtschendingen tegen te gaan (zie onder nummer 5 voor meer informatie);

LuisterBieb
Als je gebruik maakt van de LuisterBieb, verzamelen en gebruiken we jouw persoonsgegevens:
• Om je te registeren bij de LuisterBieb;
• Als je invoert of je lid bent van de lokale- of online Bibliotheek: om je lidmaatschap te koppelen aan de LuisterBieb;
• Om auteursrechtschendingen tegen te gaan (zie onder nummer 5 voor meer informatie);
Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden en over de grondslagen op basis waarvan we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de online Bibliotheek, de VakantieBieb-app en de LuisterBieb-app.

Statistisch onderzoek

De KB en je lokale bibliotheek voeren statistisch onderzoek uit naar algemene trends in het gebruik van al onze online diensten. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Zo brengt de KB voor de bibliotheken in kaart hoeveel personen lid zijn van de online Bibliotheek per postcodegebied. We verstrekken aan onze toeleveranciers van content (zoals uitgevers van e-books) geen individuele gegevens van gebruikers, maar alleen algemene statistieken. Zij gebruiken deze resultaten om hun diensten beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Voor het onderzoek gebruiken we uitsluitend je bestel- en betaalhistorie, geboortejaar, postcode, leenhistorie en leesposities. Deze gegevens zijn volledig losgekoppeld van jouw naam, e-mailadres en lidmaatschapsnummer.

Grondslagen
We verwerken je gegevens op basis van jouw toestemming om het lidmaatschap uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten, voor de vervulling van onze publieke taken of voor ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde. Je mag je toestemming ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@kb.nl. Als je je toestemming intrekt of als je weigert om gegevens te verstrekken die we nodig hebben om de overeenkomst met je uit te voeren of te voldoen aan onze wettelijke plichten, dan kun je mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze diensten en voorzieningen. Wanneer we je gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van jouw gegevens. Voor meer informatie over deze belangen, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken en verzamelen.

5. Wie heeft toegang tot je gegevens?
De KB heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Ben je lid van een lokale bibliotheek, dan heeft ook jouw eigen bibliotheek toegang tot (een deel van) jouw persoonsgegevens. Andere bibliotheken bij wie je een leenaanvraag doet hebben ook toegang tot jouw gegevens om de leenaanvraag af te handelen. Ben je geen lid van een bibliotheek, dan worden jouw persoonsgegevens in beginsel alleen verwerkt door de KB (zie echter ook de informatie hierboven, 'statistisch onderzoek'). Meld je je aan voor het ontvangen van informatie van je lokale bibliotheek, dan heeft naast de KB ook die bibliotheek toegang tot jouw gegevens.

Als je lid bent van een lokale bibliotheek dan kan jouw bibliotheek, als je je via je account daarvoor hebt aangemeld, jouw persoonsgegevens tevens gebruiken om aanbiedingen of informatie over de diensten van de bibliotheek toe te zenden. Ook als je geen lid bent kun je je aanmelden voor het ontvangen van deze aanbiedingen en informatie van de bibliotheek binnen je postcodegebied. Daarnaast kun je je aanmelden voor het ontvangen van aanbiedingen en informatie over de diensten van de KB in verband met de online Bibliotheek. Via je account of via de nieuwsbrief kun je je altijd weer afmelden voor het ontvangen van de hiervoor bedoelde aanbiedingen en informatie.

Als je in de VakantieBieb-app hebt aangegeven dat de lokale bibliotheek je mag benaderen, geven wij de lokale bibliotheek van jouw postcodegebied je e-mailadres.

De aanlevering van bepaalde content (zoals e-books) wordt verzorgd door onze samenwerkingspartners, zoals het CB (voorheen: Centraal Boekhuis). Deze samenwerkingspartners hebben geen toegang tot jouw gegevens. Ter bestrijding van auteursrechtinbreuk wordt aan ieder bestand een watermerk toegevoegd. Bij geconstateerde inbreuk kan het CB jouw transactienummer afleiden van dit watermerk en dit doorgeven aan de KB. Het CB beschikt niet over jouw transactiegegevens en kan jouw transactiegegevens dus niet tot jou herleiden.   
Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze hosting providers). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van jouw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies.
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Andere omgevingen
Onze websites en apps kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, zoals iDEAL en PayPal. Als je deze links volgt, verlaat je onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaarden de KB en je lokale bibliotheek geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die derden. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring van de derden raadplegen (indien aanwezig).

7. Beveiliging en bewaartermijn

Je lokale bibliotheek en de KB dragen er ieder zorg voor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

• De door jou ingevoerde gegevens bij het aangaan van je lidmaatschap bij de online Bibliotheek en je leengegevens, bewaren we maximaal twee jaar nadat je lidmaatschap is beëindigd;
• Voor de VakantieBieb en LuisterBieb bewaren de door jou ingevulde gegevens, zoals je e-mailadres, tot twee jaar na inactiviteit.

8. Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je toestemming hebt gegeven tot het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben je persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van je rechten kunt je gebruik maken van de modelbrieven. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te controleren.

Via jouw account kun je de belangrijkste gegevens zelf al inzien en direct aanpassen. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

9. Wijzigingen

Jouw lokale bibliotheek en de KB kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als je een account hebt, word je automatisch per e-mail op de hoogte gesteld van een wijziging. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juni 2018.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@kb.nl. Je kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via:

KB | Nationale Bibliotheek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Antwoordnummer 93003
2509 VB Den Haag

Wij hopen dat wij al je vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.