Privacy­ policy

Privacy policy – 1 juni 2017

Privacy policy – 1 juni 2017

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij, jouw bibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek (“KB”), omgaan met jouw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze online en mobiele diensten in verband met de online Bibliotheek (www.onlinebibliotheek.nl). We hechten veel waarde aan privacy en we zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wie is de KB?

De KB, de Nationale bibliotheek van Nederland, ontwikkelt en beheert de online Bibliotheek en digitale infrastructuur voor de gezamenlijke openbare bibliotheken en verzorgt in dat verband een aantal overkoepelende digitale diensten in verband met onlinebibliotheek.nl, zoals het lidmaatschap van de online Bibliotheek, e-books, diverse websites en mobiele apps. De KB is gevestigd in Den Haag.

2. Op wie is deze Privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van de online Bibliotheek, via een lidmaatschap van een lokale bibliotheek of een lidmaatschap van de online Bibliotheek. Ben je lid van een lokale bibliotheek, dan geldt deze privacy policy in aanvulling op de eventuele privacy policy van je lokale bibliotheek.

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Schrijf je je in als lid van de online Bibliotheek, dan vragen wij je een aantal gegevens in te vullen. Dat zijn: naam, geslacht, e-mailadres, (4 cijfers van) postcode en geboortejaar. Voor het gebruik van een aantal van onze diensten vragen we je om een account aan te maken. Op het online registratieformulier en jouw persoonlijke pagina kun je informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens zijn verplicht, het is voldoende om je naam, e-mailadres en een wachtwoord in te voeren.

Ben je lid van een lokale bibliotheek, dan verwerken we jouw lidmaatschapsgegevens. Deze gegevens bestaan onder meer uit je klantnummer, pasnummer, pincode, geboortedatum en abonnementsvorm. Heb je bij jouw bibliotheek of op één van onze websites aangeven dat je een leesbeperking hebt, dan maakt dit ook onderdeel uit van je lidmaatschapsgegevens.

Meld je je als lid van een bibliotheek aan met je pasnummer en maak je daarna een account aan, dan worden jouw lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je account. Je kunt de koppeling met jouw lidmaatschapsgegevens op ieder moment ongedaan maken via jouw persoonlijke pagina. Houd er wel rekening mee dat je dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze diensten.

Daarnaast verwerken we de volgende gegevens als onderdeel van onze diensten:

 • voor online producten en diensten van de KB die in verband met onlinebibliotheek.nl beschikbaar worden gesteld, zoals het lidmaatschap van de online Bibliotheek: jouw bestel- en betaalhistorie, zoals de datum van je aankoop, de gekochte producten of diensten, het aankoopbedrag en toepasselijke kortingen of acties
 • voor e-books: jouw leenhistorie, leesposities en annotaties 
 • de persoonlijke voorkeuren die je opslaat op jouw persoonlijke pagina 
 • de gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt
   

4. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • om jouw lidmaatschap of jouw account te activeren en te onderhouden
 • om te controleren of je voldoet aan de vereisten om gebruik te kunnen maken van onze diensten (authenticatie) 
 • voor het verzorgen van onze online en mobiele diensten 
 • om je te ondersteunen bij het gebruik van die diensten, inlichtingen te geven of om op jouw vragen te reageren 
 • voor statistisch onderzoek en gerichte marketing (zie hierna voor meer informatie) 
 • om auteursrechtschendingen tegen te gaan en te beëindigen (zie par. 5 voor meer informatie) 
 • om te voldoen aan op jouw bibliotheek en de KB rustende wet- en regelgeving.
   

Statistisch onderzoek.

De KB en jouw bibliotheek voeren op geaggregeerde basis statistisch onderzoek uit naar algemene trends in het gebruik van onze diensten. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Zo brengt de KB voor de bibliotheken in kaart hoeveel personen lid zijn van de online Bibliotheek per postcodegebied. We verstrekken de onderzoeksresultaten alleen op geaggregeerd niveau aan onze toeleveranciers van content (zoals uitgevers van e-books). Zij gebruiken deze resultaten om hun diensten beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Voor het onderzoek gebruiken we uitsluitend jouw bestel- en betaalhistorie, geboortejaar, postcode, leenhistorie en leesposities. Deze gegevens zijn losgekoppeld van jouw naam, e-mailadres en lidmaatschapsnummer.

Gerichte marketing.

Als je lid bent van een bibliotheek dan kan jouw bibliotheek, als je je via je account daarvoor hebt aangemeld, jouw persoonsgegevens tevens gebruiken om aanbiedingen of informatie over de diensten van de bibliotheek toe te zenden. Ook als je geen lid bent kun je je aanmelden voor het ontvangen van deze aanbiedingen en informatie van de bibliotheek binnen je postcodegebied. Daarnaast kun je je aanmelden voor het ontvangen van aanbiedingen en informatie over de diensten van de KB in verband met de online Bibliotheek. Via je account of via de nieuwsbrief kun je je altijd weer afmelden voor het ontvangen van de hiervoor bedoelde aanbiedingen en informatie.

5. Wie heeft toegang tot je gegevens?

De KB heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Ben je lid van een bibliotheek, dan heeft ook jouw eigen bibliotheek toegang tot (een deel van) jouw persoonsgegevens. Andere bibliotheken bij wie je een leenaanvraag doet hebben ook toegang tot jouw gegevens om de leenaanvraag af te handelen. Ben je geen lid van een bibliotheek, dan worden jouw persoonsgegevens in beginsel alleen verwerkt door de KB (zie echter ook de informatie hierboven, “statistisch onderzoek”). Meld je je aan voor het ontvangen van informatie van je lokale bibliotheek, dan heeft naast de KB ook die bibliotheek toegang tot jouw gegevens.

De aanlevering van bepaalde content (zoals e-books) wordt verzorgd door onze samenwerkingspartners, zoals het CB (voorheen: Centraal Boekhuis). Deze samenwerkingspartners hebben geen toegang tot jouw gegevens. Ter bestrijding van auteursrechtinbreuk wordt aan ieder bestand een watermerk toegevoegd. Bij geconstateerde inbreuk kan het CB jouw transactienummer afleiden van dit watermerk en dit doorgeven aan de KB. Het CB beschikt niet over jouw transactiegegevens en kan jouw transactiegegevens dus niet zomaar tot jou herleiden.   

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze hosting providers). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van jouw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Andere omgevingen

Onze websites en apps kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, zoals iDEAL en PayPal. Als je deze links volgt, verlaat je onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaarden de KB en je bibliotheek geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die derden. Voor meer informatie kun je de privacy policy van de derden raadplegen (indien aanwezig).

7. Beveiliging en bewaartermijn

Je bibliotheek en de KB dragen er ieder zorg voor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

8. Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Via jouw account kun je de belangrijkste gegevens zelf inzien en direct aanpassen. Je kunt ook een gespecificeerd verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar privacy@onlinebibliotheek.nl, onder vermelding van je naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

9. Wijzigingen

Jouw bibliotheek en de KB kunnen deze privacy policy wijzigen. Als je een account hebt, word je automatisch per e-mail op de hoogte gesteld van een wijziging. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2017.

10. Vragen?

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy@onlinebibliotheek.nl.

Download de privacy policy