Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan bekijken en gebruiken. Daarom besteden wij veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid van onze website en apps.


onlinebibliotheek.nl


online Bibliotheek-app